Пролетен семинар във гр. Велинград

Софийският адвокатски съвет организира Пролетен семинар от 11.05.2018 г. до 13.05.2018 г. в гр. Велинград, на теми "Реформа на европейската правна уредба в областта на защита на личните данни" и "Промени в заповедното и изпълнителното производство".

Семинарът се организира и финансира от Софийски адвокатски съвет.

На участниците в семинара, освен лекционните курсове, се осигуряват две нощувки със закуски, обяд на 12.05 и две вечери на 11.05 и 12.05.

Участниците в семинара ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация.


«