Новини

  • Наемане на служебен адвокат

    Наемането на служебен адвокат е нещо, което се налага на много хора в наши дни. Причините за това могат да са от разнообразен характер, като най-често срещана е липсата на достатъчни финансови средства. При това положение за хората се откриват няколко възможности, а в зависимост от своята обективна преценка те решават на коя от опциите да спрат своя избор. По принцип законът за адвокатурата гласи, че всеки адвокат има право на парично възнаграждение за положените от него усилия в хода на воденото дело. Що се отнася до размерът на хонорара, неговата стойност се определя посредством договор за правна помощ с клиента. В същото това време стойността на възнаграждението при никакви обстоятелства не може да бъде под прага, който е предвиден в Наредба 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Тя действа официално от 9 юли 2004-та година, а неин официален издател е Висшият адвокатски съвет. Това е един от най-важните правни органи за страната. Консултирането с оглед постигането на споразумение преди започване на съдопроизводството или завеждане на дело е един от случаите. Втори следва случаят с подготовката на документи, необходими за завеждане на делото. Процесуалното представителство и представителство при задържане от страна на митнически или полицейски органи са още два от случаите, в които може да се поиска правна помощ. За да се поиска помощ от служебен адвокат, е необходимо да се изпрати молба до съответния орган. Освен това кандидатът за подобна услуга трябва да отговаря на изискванията, които са предвидени в ЗПП. Националното бюро за правна помощ е органът, до който се отправят подобни молби. Що се отнася до това кой трябва да извърши подобно действие, именно нуждаещият се от помощта на адвокат трябва да се заеме с тази задача. Необходимо е още кандидатите да отговарят на условията за социални помощи, както и да бъде настанен в специализирана за предоставянето на социални услуги институция.

  • Пролетен семинар във гр. Велинград

    Софийският адвокатски съвет организира Пролетен семинар от 11.05.2018 г. до 13.05.2018 г. в гр. Велинград, на теми "Реформа на европейската правна уредба в областта на защита на личните данни" и "Промени в заповедното и изпълнителното производство". Семинарът се организира и финансира от Софийски адвокатски съвет. На участниците в семинара, освен лекционните курсове, се осигуряват две нощувки със закуски, обяд на 12.05 и две вечери на 11.05 и 12.05. Участниците в семинара ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация.

  • Изпити за адвокати

    Провеждането на изпити за адвокати е събитие, което се състои всяка година. На него по традиция се явяват хората, които са решили да изучават право и впоследствие да посветят живота си на него. В зависимост от това в каква насока искат да се развиват впоследствие, явилите се на тези изпити се подготвят за тях на базата на специално изготвен конспект. Той се състои от определен брой теми и въпроси, които евентуално биха могли да се паднат на изпитите. Ние от адвокатската кантора даваме шанс на млади адвокати и често организираме стажантски програми. Всяка година конспектът търпи изменения, а наред с това явяващите се имат възможността да се подготвят и по предварително направени примерни тестове. Те обикновено са достъпни онлайн за всички, затова единствено трябва да се изтеглят от съответните източници. Тези изпити помагат не само за навлизане в адвокатската професия, но и дават шанс на някои да работят като младши юрист-консулти или други, по-висши длъжности. Изпитите се провеждат на различни места в страната, защото има много на брой функциониращи адвокатски колегии. На територията на столицата София и в някои други градове редовно се провеждат от споменатите вече семинари, като техните срокове обикновено излизат предварително и по този начин стават достъпни за всички желаещи. За да се положат успешно всички изпити за адвокати, несъмнено е необходима повече от добра подготовка. Тя обхваща не само теоретичните познания, но също така и други различни тънкости. Висшият адвокатски съвет обикновено пък е органът, който информира желаещите да полагат изпити за младши адвокати относно настъпили евентуални промени в конспекта за тях или пък по отношение предварително изготвената програма за семинарите. Тези и още много други неща са несъмнено нещо, от което се интересуват имащите интерес да се занимават с право хора. Днес това е професия, която дава широко поле за изява и позволява на всеки да стане този тип адвокат, който пожелае. Освен наказателно, може да се практикува още търговско, гражданско и още много други видове право.