Медицинско право

Екипът ни разполага със значителен опит в областта на медицинското право и предлага цялостно правно обслужване в тази сфера. Имаме богата практика в обслужване на медицински заведения /болници, медицински лаборатории, частни клиники, центрове за доболнична помощ и дентални клиники/.

Предлагани услуги на лечебни заведения:

  • Абонаментно правно обслужване на лечебни заведения;
  • Консултация с адвокат във връзка с нормативните актове, регламентиращи дейността на лечебни заведения;
  • Изготвяне на специализирани договори, свързани с медицинското обслужване;
  • Цялостно изготвяне на вътрешните актове, уреждащи дейността на лечебните заведения;
  • Изготвяне на документация за акредитация на лечебни заведения – разпогаме с адвокат специалист в областта на медицинското право, който има богат опит при изготвянето на нужната документация за процедурата;
  • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване на трудово правоотношение, дисциплинарни наказания, процедури за подбор по Кодекса на труда /КТ/ и др.;

Предлагани услуги на пациенти:

  • Правни консултации във връзка с правоотношения между пациенти и лечебни заведения;
  • Представителство на пациент при нарушени права. Изготвяне на жалби и сигнали до Комисията по етика на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз;
  • Процесуално представителство по искове за извършване на неправомерни действия от лекар или зъболекар/дентален лекар/.